18 maja 2017, czwartek

 • 09:00 - 11:00
  Rejestracja uczestników (recepcja Hotelu Stok)
 • 11:00 - 11:30
  OTWARCIE KONFERENCJI (Sala Kongresowa)
  ⁕ Powitanie gości i uczestników ⁕ Krótkie wystąpienie w kolejności: ⁕ Generalny Dyrektor GDDKiA Krzysztof Kondraciuk, ⁕ Przewodniczący ZMRP Prof. Arkadiusz Madaj, ⁕ Dyrektor ZDW Katowice Zbigniew Tabor, ⁕ Prezes Andrzej Banaszek Banimex Sp. z o.o. ⁕ Wręczenie — Medali ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie. ⁕ Wręczenie — Górnośląskiego Lauru Mostowca.
 • 11:30 - 13:00
  SESJA I – Problemowa
  ⁕ Prowadzący: prof. Arkadiusz MADAJ, Politechnika Poznańska, ⁕ Andrzej BANASZEK, BANIMEX Sp. z o.o. ⁕ Referaty: ⁕ 1. MENDROK M.: Województwo śląskie drogami i mostami stoi – inwestycje drogowe Oddziału GDDKiA w Katowicach. ⁕ 2. TOKARCZYK D., WEISSER D.: Przebudowa mostu drogowego przez Wisłę w Tczewie – etap I. ⁕ 3. BIEŃ J., BIEŃ-GŁADYSZ M.: Diagnostyka mostów w świetle wiedzy medycznej. ⁕ 4. SALAMAK M.: Utrzymanie obiektów mostowych w kontekście asset management i rewolucji przemysłowej 4.0
 • 13:00 - 13:30
  Przerwa I
 • 13:30 - 15:00
  SESJA II – Utrzymanie i wyposażenie mostów
  ⁕ Prowadzący: prof. Kazimierz FURTAK, Politechnika Krakowska ⁕ Krzysztof ORZEŁOWSKI, Ulma Construccion Polska S.A. ⁕ Referaty: ⁕ 1. BUJNAK J., BUJNAKOVA P., ODROBINAK J.: Long-term observation of bridge structures. ⁕ 2. ŁAKOMY T.: Innowacyjne urządzenie dylatacyjne POLYFLEX® z modyfikowanego poliuretanu – doświadczenia z zastosowań na terenie Polski. ⁕ 3. NAVRATIL J., JARNO Ł.: Ocena nośności konstrukcji mostowych. ⁕ 4. ŻARSKI M., SALAMAK M.: Analiza LC obiektów mostowych na wybranych przykładach. ⁕ 5. ŻUCHOWSKI R., DULAK L., SALAMAK M.: Diagnostyka akustyczna mostowych urządzeń dylatacyjnych. ⁕ 6. BĘTKOWSKI P.: O trwałości łożysk garnkowych.
 • 15:00 - 16:00
  Obiad
 • 16:00 - 17:30
  SESJA III – Technologie mostowe
  ⁕ Prowadzący: prof. Jan BILISZCZUK , Politechnika Wrocławska, ⁕ Wojciech PATER, Mosty-Łódź S.A. ⁕ Referaty: ⁕ 1. SIWOWSKI T.: Innowacje w mostownictwie – przegląd subiektywny. ⁕ 2. SALACHNA A., SALAMAK M., ŁAZIŃSKI P.: Budowa i badanie podwieszonego wiaduktu szybkiego tramwaju w Krakowie. ⁕ 3. PILCH M., KONOPKA D.: Konstrukcje z gruntu zbrojonego w realizacjach mostowych. ⁕ 4. ŁAZIŃSKI P., KLIKOWICZ P.: Prognozowanie modułu sprężystości betonu na kruszywie granitowym z uwzględnieniem parametrów mechanicznych kruszywa ⁕ 5. STRYSZYK-WIELOSZEWSKA B.: Budowa przejścia dla zwierząt jako przykład szybkiego i łatwego montażu obiektów mostowych o znacznych rozpiętościach z elementów prefabrykowanych. (10 min.)
 • 17:30 - 18:00
  Przerwa II
 • 18:00 - 19:00
  SESJA IV – Mosty kolejowe
  ⁕ prowadzący: Prof. Adam Wysokowski – Uniwersytet Zielonogórski ⁕ ŻÓŁTOWSKI K., BINCZYK M., KALITOWSKI P.: Wybrane problemy analizy i projektowania stalowych przęseł blachownicowych (20 min) ⁕ SIEŃKO R., BEDNARSKI Ł., HOWIACKI T.: Proste systemy monitorowania jako narzędzie bieżącego utrzymania obiektów mostowych ⁕ TROCHYMIAK W., OLESZEK R., MOSSAKOWSKI P., RADOMSKI W.: Ocena nośności betonowych obiektów kolejowych pod kątem współczesnych wymagań ⁕ BĄK J., GREJ K., OLESZEK R., WYRZYKOWSKI M.: Wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kolejowego mostu kratownicowego ⁕ POPRAWA G., ŁAZIŃSKI P., PRADELOK S., SALAMAK M.: Identyfikacja właściwości dynamicznych kratowych mostów kolejowych wzbudzanych przejazdem pociągów
 • 20:00
  Uroczysta kolacja (Sala Kongresowa)

19 maja 2017, piątek

 • 07:30 - 09:30
  Śniadanie
 • 10:00 - 11:30
  SESJA V – Projektowanie mostów
  ⁕ prowadzący: Prof. Kazimierz Flaga – Politechnika Krakowska ⁕ KRZĄKAŁA J., SALAMAK M.: Analiza wariantowa konstrukcji pomostu zespolonego bez sprężenia podłużnego w mostach łukowych z jazdą dołem z siatkowym układem podwieszenia ⁕ TROCHYMIAK W., MOSSAKOWSKI P., WRÓBEL M.: Degradacja konstrukcji nośnych i wyposażenia "warszawskich czterdziestek" ⁕ BILISZCZUK J., ONYSYK J., ONYSYK H.: Konstrukcje w ciągu tras pieszo-rowerowych w historycznej części miast ⁕ JARNO Ł., PAMIN J.: FEM modeling of concrete-concrete contact zone in construction stage analysis of composite bridge girders ⁕ JASIŃSKI M., PŁASZCZYK T., SALAMAK M.: Programowanie graficzne i technologia BIM przy parametryzacji obiektów mostowych ⁕ JAREK B., GOŁUCH A.: Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi na przykładzie jednoprzęsłowych żelbetowych mostów dwubelkowych
 • 11:30 - 12:30
  Przerwa III
 • 12:30 - 14:00
  SESJA VI – Finał konkursu mostowego
  ⁕ prowadzący: Prof. Marek Salamak – Politechnika Śląska, Rafał Sieńko – Politechnika Krakowska ⁕ HAWRYSZKÓW P. i inni: Konkursy mostowe dla młodzieży akademickiej - walory poznawcze, dydaktyczne i naukowe ⁕ FINAŁ KONKURSU MOSTÓW Z MAKARONU FoodBridge 2017
 • 14:00 - 14:30
  SESJA VII – Dyskusja generalna i zamknięcie konferencji
 • 14:30
  Obiad (Restauracja Panorama)
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję